Drammen og omegn lokallag - årsmøte

Litt fra årsmøtet skrevet av leder, Liv A. Hansen.

Nyhetssak fra 01. mars 2016

Bildet viser styret i lokallaget

Drammen og omegn lokallag av Norges Blindeforbund avholdt årsmøte på Album Café 18. februar.

Vi var 43 deltagere, 38 med stemmerett. Møteleder var Astrid K. Natvig og referent Karine Strand Kløvtveit. 

Styret består av: Leder Liv A. Hansen, nestleder Rolf Drag, sekretær Astrid K. Natvig, kasserer Arvid Meløy, Styremedlem Mai-Liss Olsen, 1. varamedlem Paul Olav Sandhei, 2. varamedlem Therese Gausen-Rype.

Vi hadde på vårt årsmøte besøk av forbundsleder Unn Ljøner Hagen. Etter årsmøtet informerte hun om veien mot 2018, landsmøtets rammer for videre arbeid, budsjett og innsparinger, giveraksjonen 2016-2019 i samarbeid med P4, lydbøkenes fremtid og råd, utvalg og grupper i Norges Blindeforbund. Bruke mer ressurser på fylkeslagene, alt behøver ikke bli sentralisert. Hun påpekte at rehabilitering er viktig og at sentrene våre ikke skal legges ned og fylkeskontorene skal ikke regionaliseres. Ansatte og tillitsvalgte fikk ros for arbeidet de gjør for den gode saken. Vi retter en stor takk til Unn for god informasjon og ikke minst for at hun tok seg tid til å være med på vårt årsmøte.