Drammen og omegn lokallag - referat fra årsmøte

Nyhetssak fra 24. februar 2020

     

 

Kort referat fra årsmøtet 20.02.2020

Folkets hus, Drammen

Lokallagets leder, Liv A. Hansen, åpnet møtet kl. 18.00 med å ønske alle velkommen.   Det var rekordoppslutning på møtet med hele 60 deltakere, hvorav 53 med stemmerett. Innbudte gjester på Årsmøtet var Assisterende generalsekretær Gunnar Haugsveen og Seksjonsleder samfunnskontakt Sverre Fuglerud fra Norges Blindeforbund, Paul Olav Sandhei og Karine Strand Kløvtveit fra fylkeslaget.

Årsmelding 2019, revidert 2019-regnskap og budsjett for 2020 ble godkjent, og det nye styret fikk følgende sammensetning:

Leder:                  Liv A. Hansen, gjenvalg, 1 år

Nestleder:             Jan G. Johannessen, ny, valgt for 2 år

Sekretær:             Astrid K. Natvig, ikke på valg

Kasserer:              Arvid Meløy, gjenvalgt for 2 år

Styremedlem:       Mai-Liss Olsen, ikke på valg

1. varamedlem:     Berit Andreassen, ny, valgt for 2 år

2. varamedlem:     Onvor Andersen, ikke på valg

Valgkomité:          Marie Moe, leder

Medlemmer:          Jan Hammer og Harald Rishovd

Varamedlem:        Kari Mathisen

Revisor:                Arild Myhre

Liv A. Hansen takket for tilliten ved valget og ønsket de nye styre-medlemmene velkomne. Hun takket Rolf Drag og Rune Kløvtveit for innsatsen i lokallaget og overrakte velfortjente  gaver.  Paul Olav Sandhei hilste til Årsmøtet fra styret i fylkeslaget før ordet ble gitt til  Gunnar Haugsveen, som fortalte om sine 47 år i Norges Blindeforbund.  På sine lune og humoristiske måte ga han oss en meget interessant gjennomgang av utviklingen i organisasjonen i de siste 50 årene.

Etter en smakfunn pause, med deilige snitter, meget store kakestykker og kaffe, ble ordet gitt til Sverre Fuglerud, som ga oss siste nytt på viktige områder som TT-tjenesten og lese- og sekretærordningen.  Han avrundet sitt engasjerte innlegg med å fortelle om Synshemmedes Aksjonsuke, som i år har ledelinjer som tema. 

Det ble også tid til kveldsutlodning før Liv kunne takke for møtet og ønske alle vel hjem.

Astrid K. Natvig, sekretær