Fylkeskontoret er stengt

Kontoret vil i første omgang holde stengt fra 16. - 30.mars.

Nyhetssak fra 13. mars 2020

Alle må bidra i den nasjonale dugnaden med å gjøre sitt for å hindre smittespredning.
Vi avventer situasjonen dag for dag, og vil sørge for at dere er oppdatert.