Get Going

Er du interessert i trening og kostholdsveiledning, er dette kanskje et tilbud for deg.

Nyhetssak fra 15. mars 2016

Seksjon lokalt arbeid har fått midler til et toårig prosjekt via Extrastiftelsen. Dette er et lavterskeltilbud innen trening og kostholdsveiledning, med ukentlige samlinger fra begynnelsen av september 2016 og til og med desember 2017.

Det er inngått et samarbeid med AF, en skole som utdanner personlige trenere. Ferdig utdannede trenere lokalt skal ha ansvar for trening og kostholdsveiledning.

Treningen er gratis for alle som deltar, men man må kjøpe treningsutstyr til ca. kr. 500,00.
Vår oppgave blir å finne egent treningssted og finne en koordinator.
For å fortsette dette arbeidet, må vi vite om det er interesse blant medlemmene til å delta.

Fylkesstyret vil gjerne ha tilbakemelding innen 10. juni om du har lyst til å være med.

Vi vil jobbe for å finne treningssted ut fra hvor medlemmene bor, slik at det blir mest mulig lokalt, men det må være minimum 10 påmeldte.

Ta kontakt med:
buskerud@blindeforbundet.no
Tel.: 32 83 65 00