Høst- og julemøte i NBF Buskerud

Det utsatte høstmøte blir et kombinert høst- og julemøte onsdag 9. desember kl. 09.30-15.00 på Folkets hus i Drammen.

Nyhetssak fra 04. november 2015

 

Innkalling til høstmøte 2015

 

Styret i Norges Blindeforbund Buskerud utsatte det planlagte høstmøte 7. november, og kaller med dette inn til årets høstmøte kombinert med julemøte.

Dato: Onsdag 9. desember kl. 09:30-15:00

Sted: Folkets hus, Øvre Torggate 9, 3017 DRAMMEN.

Egenandel: kr. 100,-

 Sakspapirer vil bli sendt ut i den form du ønsker. Husk å gi beskjed ved påmelding om du ønsker papirer elektronisk, i svart eller på punkt. Program og sakspapirer vil bli sendt til de påmeldte.

Det blir satt opp transport for alle som har behov for det.
Gi beskjed ved påmelding.

Alle som trenger ledsager må ta med egen til samme pris som for medlemmer.

Påmelding til høstmøtet skjer på tlf. 32 83 65 00 eller e-post buskerud@blindeforbundet.no innen 12.11.

Vi minner om at kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på møtet.
Velkommen til høstmøtet!

Med vennlig hilsen
Norges Blindeforbund Buskerud

Tone Vinje Nybakken /s
fylkesleder

Foreløpig Sakliste til Høstmøtet 2015 

Sak 1      Åpning ved leder Tone Vinje Nybakken

Sak 2      Navneopprop, godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 3      Konstituering

  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av tellenemd
  • Valg av protokollunderskrivere

Sak 4      Styrets forslag til Budsjett 2016

Sak 5      VO-kurs i 2016

Sak 6      Informasjon fra tilgjengelighetsutvalget

Sak 7      Leder har ordet

Sak 8      Gjester har ordet

Sak 9      Innsendte saker

Sak 10    Nytt fra lokallagene

Sak 11    Avslutning av høstmøtet