Innkalling til fylkeslagets årsmøte 2019

Nyhetssak fra 06. februar 2019

Klubbe

 

Styret i Buskerud Fylkeslag kaller med dette inn til årsmøte. Årsmøtetema dag 2 vil være motivasjon, samt lokallagenes time.

Dato: Lørdag 27. kl. 10.30 – 18.00 og søndag 28. april kl. 09.30 – 13.00.
Sted: Tyrifjord Hotell

Egenandel: kr. 700,00
Tillegg for enkeltrom: kr. 150,00

 Sakspapirer vil bli sendt ut i den form du ønsker. Husk å gi beskjed ved påmelding om du ønsker papirer elektronisk, i svart eller på punkt.

Alle som trenger ledsager, må ta med egen til samme pris som for medlemmer.

Saker som skal behandles av årsmøtet, må være sendt til fylkeskontoret innen 18. mars.

Bindende påmelding på tlf. 32 83 65 00 eller e-post buskerud@blindeforbundet.no innen 15. mars

Vi minner om at kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på møtet.

Fellestransport fra Drammen, Hokksund, Åmot og Vikersund med retur koster kr. 50,00 en vei.
Program sendes hver enkelt.
Velkommen til årsmøtet!


Norges Blindeforbund Buskerud

Kåre Kjennerud /s
fylkesleder


                        


Foreløpig Sakliste til høstmøtet 2019:

Sak 1 Åpning ved styreleder, navneopprop, hilsninger og minnestund

Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 3 Konstituering
a) Valg av møteleder
b) Valg av referent
c) Valg av tellenemd
d) Valg av protokollunderskrivere 

Sak 4 Årsmelding 2018

Sak 5 Regnskap og revisjonsberetning for 2018

Sak 6 Revidert budsjett for 2019

Sak 7 Leder har ordet

Sak 8 Gjester har ordet

Sak 9 Innkomne saker

Sak 10 Uttalelser / resolusjoner fra fylkeslaget

Sak 11 Lokal handlingsplan 2019

Sak 12 Landsmøte 2019
- Forslag til Prinsipprogram
- Forslag til Handlingsplan
- Vedtektsendringer

Sak 13 Valg
a) Fylkesstyre
b) Landsstyrerepresentant med to vararepresentanter
c) Fire landsmøtedelegater med tre varadelegater
d) Valgkomité

Sak 14 Avslutning