Lokallagsmøte

Midtfylket lokallag hadde møte 24. januar.

Nyhetssak fra 30. januar 2017

Midtfylket lokallag. Referat fra medlemsmøte på Modumheimen, Åmot 24. januar 2017.

Totalt 22 medlemmer og ledsagere møtte. Leder Ingebjørg Hovde ønsket velkommen og ledet møtet. Ett nytt medlem med ledsager samt leder Tone Vinje Nybakken ble ønsket ekstra velkommen.

Tone forklarte og demonstrerte metodene for å ledsage svaksynte og blinde. Etterpå måtte vi opp å gå. To og to gikk i trange passasjer, gjennom dører, i trapper og satte seg i stoler. Ett lærerikt minikurs som ga mange tips om rollen som ledsager.

Gode rundstykker, kake og kaffe ble servert. Det var godt loddsalg og mange gevinster. Som vanlig måtte vi skjerpe hjernen med spørsmål fra Ingebjørg B. Ragnhild deklamerte.

Ingebjørg H. orienterte om lagets aktiviteter i år og delte ut aktivitetsplanen. Dessuten om Lydavisa som heretter kommer hver 14. dag.

En trivelig kveld i med hygge og mye god prat. De som trengte det fikk trygg transport både til og fra.                                                                                

 

Referent Eyolf Dannevig