Lokallagsmøte i Ringerike og omegn lokallag

Nyhetssak fra 02. april 2019

Møtet i Ringerike og omegn lokallag av Norges Blindeforbund

på Benterudstua 28. mars 2019 ble åpnet av leder Randi Myhre med å ønske alle hjertelig velkommen. Hun leste også et fint, lite dikt "Engler på jord".

Navneoppropet viste at det var 44 personer til stede.

Randi informerte om at mottagere av nye TT-kort har fått en lavere pengesum enn vanlig pga kortere løpetid, 01.04 - 31.12.

Dette med bakgrunn i at Buskerud går inn i Viken fra 01.01.20.

I de sammensluttende fylker gjelder forskjellige regler for TT. Det ventes nye regler for ordningen i løpet av sommeren. Forsamlingen ga sin tilslutning til forslaget om å invitere interessepolitisk talsmann i Blindeforbundet, Sverre Fuglerud, til et lokallagsmøte på høsten.

Brev fra Tubfrim ble referert. Deltagerne ble oppfordret til å ta med seg brukte frimerker og kort for videresending dit.

Vi ble også minnet om grasrotandelen som er en fin inntekts- kilde for laget, og det er ønskelig med flere grasrotgivere.

Et nytt medlem var til stede denne kveldens også, og vi har nå et stigende medlemstall.

Helen Haavi Johansen tok ordet og overrakte Randi en nydelig tulipanbukett fra lokallaget med rosende ord og hjertelige gratulasjoner med dagen, hvoretter forsamlingen stemte i med "Gratulerer med da'n".

Kari og Jon Nettum overtok så og underholdt oss med mange fine sanger med religiøst innhold.

Under kaffepausen med gode rundstykker og deilig rømmekake fra Hov Kafeteria, gikk praten livlig rundt bordene.

Ved konstitueringen på første styremøte etter Årsmøtet ble Helen Haavi Johansen nestleder og Arild Myhre kasserer.

På Fylkeslagets møte med Buskerudbenken i mars, lovet politikerne å gjøre det de kan for å få til en utvidet TT-ordning.

Lokallagets tur til Provista og Adaptor ble en givende tur med

utmerket informasjon om hjelpemidler for synshemmede.

Styremedlemmene Arne Raastad og Anne Lise Henningsen, som begge gikk ut av styret, hadde sykdomsforfall på Årsmøtet. Randi takket dem begge for god innsats og 2 års aktivt arbeid i styret og overrakte dem hver sin blomst. Arne returnerte takken og uttrykte glede over samarbeidet med alle, og berømmet Randi spesielt for hennes innsats for laget.

Randi informerte om Ledsagerkurset 23. mai og Sommerturen  6.juni.

Før utlodningen fremførte ekteparet Nettum flere sanger. De ble behørig takket med gode ord og blomst.

Etter trekningen av uttallige gevinster takket Randi for en fin

kveld, ønsket alle en riktig god påske, vel hjem og velkommen tilbake på lokallagsmøtet på Benterudstua 25. april.

 

Elsa Halden

Referent