Medlemsmøte i Drammen og omegn lokallag

Medlemsmøte 19. mai på Café Album i Drammen.

Nyhetssak fra 30. mai 2016

Bilde av Fred Bing fra Drammen Taxi

 Liv A. Hansen åpnet møtet kl. 18.00 med å ønske de 40 frammøtte velkomne.  Etter åpningssangen vår, La oss leve for hverandre, ble ordet gitt til kveldens gjest, Fred Bing fra Drammen Taxi (05060). Han fortalte at Drammen Taxi ble stiftet i 1914 og at det er drosje-eierne som eier sentralen.  I dag er det 130 løyver og 200 biler til-gjengelig, inkl. biler i nabokommuner.  Han delte kundegruppen i 3: 

1)       det offentlige (pasienter, skolekjøring og lignende)

2)       bedrifter (inkl. kjøring av varer)

3)       de som plutselig trenger taxi/de som bare tar taxi når de må

 Han kom inn på den kommende assistansetjenesten ved Drammen Jernbanestasjon: en tjeneste som kan inkludere henting hjemme og følge helt til jernbanevognen.  Han tok opp problemer førerhund-brukere har møtt, og viste til det klare svaret Norges Taxiforbund har fått fra Departementet:  førerhunder skal med!

Avslutningsvis fortalte han at han nå jobber mye med opplæring av sjåfører som skal utføre assistansetjenesten.  Fra salen ble det påpekt at sjåførene burde få opplæring i å ledsage blinde og svak-synte, samt at vi i Blindeforbundet gjerne stiller opp.

Etter en meget engasjert debatt, der bl.a. GPS, kjentmannsprøver og fastpris ble tatt opp, fikk Fred Bing overrakt en gave og takket på det hjerteligste for den interessante presentasjon av taxisentralen.