Medlemsmøte på Modumheimen

Midtfylket lokallag hadde medlemsmøte på Modumheimen, Åmot 27. september 2016.

Nyhetssak fra 04. oktober 2016

Totalt 21 medlemmer og ledsagere møtte. Leder Ingebjørg Hovde ønsket velkommen og ledet møtet. To nye medlemmer ble ønsket ekstra velkommen.

Edita Delic , rådgiver hos Pasient- og brukerombudet i Buskerud kåserte. Kontoret er underlagt fylkesmannen og er fire advokater og en sykepleier. Telefonnummeret er 32 23 52 00. De kjenner Pasient- og brukerrettighetsloven og våre rettigheter ved sykehus, legevakt, sykehjem, fastlege, hjemmesykepleie, rehabilitering etc. De har ingen myndighet, men kan bistå med å gjøre en vurdering av en sak og gi råd og veiledning om hvordan vi bør gå videre. Nyttige tips var: Spør og grav, be om forklaring, et vedtak om avslag skal være begrunnet, ta notater.

Telefonnummeret til pasientreisekontoret er 055 15. De vurderer våre reiseutgifter ved behandling.

Gode rundstykker, kake og kaffe ble servert. Det var godt loddsalg og mange gevinster. Som vanlig måtte vi skjerpe hjernen med spørsmål fra Ingebjørg B.

Vi ble overrasket med en morsom sketsj om potetsalg.

Ingebjørg H. orienterte om:                                                                               «Innsyn»                                                                                                                 Åpent hus på fylkeskontoret i deres nye lokaler på Strømsø tirsdag 4. oktober.                                                 Høstmøte i fylkeslaget lørdag 19. november. Påmelding senest 31. oktober.          Vårt julebord på Krøderen Kro fredag 25. november. Ved håndsopprekning ble det bestemt at det blir kl 18. Påmelding innen 12. nov.

 

Referent Eyolf Dannevig