Midt i livet

Er du mellom 30 - 60 år, ønsker vi å gjøre noe ekstra for deg.

Nyhetssak fra 10. mars 2016

Bildet viser Paul Olav Sandhei, leder for gruppen

Fylkeslaget har en prosjektgruppe som vil sette fokus på aldersgruppen 30 - 60 år, og tilby ulike aktiviteter.
Første anledning er FREDAG 20. MAI kl. 18.00.
Da blir det pizza og bowling på  Bowling Drammen AS i Austadgata 21, 3043 Drammen.
Her blir det anledning til å treffe andre, og ha en sosialt stund med prat, pizza og bowling.
Det blir også anledning til å komme med ønsker for senere aktiviteter.
Det er plass til både deg og ledsager.
Bindende påmelding innen 10. mai til Paul Olav på 970 88 038 eller po-sandh@online.no
Egenandel: kr. 100,-  per person + kr. 25,- for leie av bowlingsko
Drikke betales av hver enkelt.

Vi håper på å se akkurat DEG.
Velkommen!