Nytt styre

Buskerud fylkeslag avholdt sitt årsmøte 22.-25. april på Hurdal syn- og mestringssenter

Nyhetssak fra 25. april 2016

Bildet av det nye styret

Det nye fylkesstyret består av:

Leder: Tone Vinje Nybakken
Nestleder: Arvid Meløy
Styremedlemmer: Liv A. Hansen, Heidi Sveen og Kåre Kjennerud
1. vara: Paul Olav Sandhei
2. vara: Mai-Liss Olsen