Opplæring i Daisyspiller

Fylkeslaget inviterte til oppæring av Daisyspiller.

Nyhetssak fra 11. februar 2016

Fornøyde deltakere og kursleder

Mange synes det er en utfordring å finne ut hvordan man skal bruke Daisyspilleren.
Syv medlemmer benyttet seg av tilbudet, og fikk veldig god innføring i bruk av Jone Malmedal fra Adaptor.