Sølvnål

Fylkesstyret vedtok å dele ut en sølvnål i forbindelse med årsmøte.

Nyhetssak fra 25. april 2016

En glad sølvnålvinner

Årets sølvnål ble delt ut av Gunnar Haugsveen, og gikk til Ingebjørg Hovde, leder av Midtfylket lokallag.
En velfortjent heder til en aktiv person som har gjort mye for Norges Blindeforbund.
Fylkeslaget gratulerer!