Vervekampanje i Buskerud

Et verveteam er klare til å starte i Drammensområdet.

Nyhetssak fra 02. september 2019

Terje Esprum

Blindeforbundet skal banke på dørene i Buskerud

Mer enn en halv million nordmenn har fått besøk av Blindeforbundet på dør de siste to årene. Det har ført til både nye medlemmer og mange tusen nye givere. Nå er turen kommet til Buskerud.

Det er Terje Esprum som har fått ansvaret for å bygget opp et team med fem personer i vårt fylke.

-          Det er to grunner til at vi skal banke på dørene, forteller han. – Først og fremst er det for å synliggjøre oss. En av tretti nordmenn sliter med synet, men de fleste vet ikke eller tenker ikke på at vi er der for å hjelpe alle som opplever at synet er til hinder i hverdagen, forteller Terje.

-          Den andre viktige grunnen er at Blindeforbundet trenger nye givere for å kunne hjelpe flere. Vi er avhengig av det norske folket for å kunne bidra med våre tjenester og fortsette med det lokale arbeidet vårt, sier han. 

Planen er å starte de første husbesøkene i Buskerud i september. Ververne vil ha antrekk med synlig logo fra Blindeforbundet. De har ID-kort og visittkort med foto når de er ute for å besøke husstandene. På Blindeforbundets nettside er det mulig for de som får besøk å dobbeltsjekke at ververen faktisk jobber for oss. Alle ververne er ansatt i Blindeforbundet.

Erfaringen fra husbesøkene de to siste årene har vært gode. Mer enn ti tusen mennesker har sagt ja til å bli månedlige givere, og dette gir 16 millioner kroner i ny inntekt til Blindeforbundet det neste året. Flere nye synshemmede har blitt registrert og fått oppfølging etter husbesøket. Det har så å si ikke vært klager fra publikum. Terje oppfordrer alle medlemmer til å si ifra til fylkeslaget med en gang dersom de hører om negative opplevelser i forbindelse med husbesøkene.

-          Vårt mål er at alle skal bli litt mer positive til Blindeforbundet etter besøket enn de var før vi banket på døren, sier Terje.