Års- og Høstmøte i Hammerfest

Års- og Høstmøte i Hammerfest

Dato: Fra 09.10 kl. 12:00 til 11.10 kl. 15:00
Fylke: Finnmark
Kontakt:
Finnmark fylkeslag av Norges Blindeforbund, Finnmark@blindeforbundet.no, 784 35 055/4003 5177

Fredag 09.oktober: Ankomst, innsjekk og lunsj på formiddagen. Konstituering av årsmøtet med behandling av vanlige årsmøtesaker. Årsmøtet avsluttes med valg. Middag er på hotellets restaurant, og kvelden fortsetter med hygge og sosialt samvær.

Lørdag 10.oktober: Konstituering av høstmøtet, vi fortsetter med behandling av vanlige høstmøtesaker.

På lørdagskveld er det duket til festmiddag på hotellet.  

Søndag 11.oktober: Høstmøtet fortsetter med avslutning til lunsj. Hjemreise.

Annet i programmet:

I programmet skal vi også få plass til et spennende seminar om psykisk helse.

Vi håper å få med en invitert gjest fra sentralstyret, og selvfølgelig skal vil vi ha både underholdning og andre kulturelle innslag.

På høstmøtet skal vi som vanlig ha basar, og de som ønsker å gi gevinster kan ta det med til høstmøtet.