Årsmøte Ringsaker lokallag

årsmøte

Dato: 28. februar kl. 18:00–21:00
Fylke: Hedmark
Arrangør: Ringsaker lokallag
Kontakt:
Marius Nybakke tlf. 951 92 419

Sted: Kantina i Ringsaker kommunes administrasjonsbygg, Brumunddal.

Vanlige årsmøtesaker.

Kaffe, enkel bevertning,

Hjertelig velkommen!