Helgesamling i barne- og familiegruppa

Dato: Fra 26.05 kl. 08:00 til 28.05 kl. 19:00
Fylke: Oppland Hedmark
Kontakt:
Stig Wien tlf. 977 45 988

Helgesamling til Trondheim med Barne-, ungdoms- og familiegruppa i Blindeforbundet i Oppland og Hedmark. M;ulig avreise dagen før. Påmelding. Egenandel. Utflukt til Rockheim blant annet. Nærmere informasjon /kontakt Stig Wien tlf. 977 45 988/ stig_wien@Hotmail.com