Høstmøte

Høstmøte og julebordsamling

Dato: Fra 17.11 kl. 10:00 til 18.11 kl. 16:00
Fylke: Hedmark
Kontakt:
Kontoret på Hamar, tlf. 62531675/ E-post:Hedmark@blindeforbundet.no

Sted: Hurdalsjøen Hotell, Hurdal. Påmeldingsfrist 12.oktober. I tillegg til høstmøtet vil vi ha fagforedrag om belysning i hjemmet og tilrettelagt spasertur i området. Hyggelig og sosialt samvær. Julebordmiddag fredag kveld. skyss settes opp fra hovedknutepunkt i fylket. Kontakt kontoret hvis ytterligere informasjon ønskes. Hjertelig velkommen!