Høstmøtearrangement Norges Blindeforbund Hedmark

Dato: Fra 23.11 kl. 00:00 til 24.11 kl. 00:00
Fylke: Hedmark
Kontakt:
Tlf 62 53 16 75 /957 35 206

Høstmøtet blir på Hotell First Victoria, Hamar. Tema i tillegg til selve organisatorisk møte, kommer etter hvert.

Egenandel og påmeldingsfrist. Skyss settes opp fra hovedknutepunkter i fylket.
Hjertelig velkommen!