Årsmøte 2021

Årsmøte 29-30 mai 2021 på Thon Hotell Bergen Airport

Dato: Fra 29.05 kl. 11:00 til 30.05 kl. 14:00
Fylke: Hordaland
Kontakt:
Påmelding kontoret på tlf. 55 33 69 44 eller e-post hordaland@blindeforbundet.no.

Velkommen til årsmøte helgen 29. – 30. mai på Thon Hotell Bergen Airport.

Pandemien preger fortsatt hverdagen vår, samtidig håper vi å kunne avholde vårt årsmøte på vanlig måte, eller eventuelt et digitalt årsmøte hvis det ikke er mulig å samles fysisk mange personer..

Vi kommer til å følge med på myndighetenes gjeldende retningslinjer og vurdere fortløpende om det er ansvarlig av smittevernhensyn å arrangere fysisk årsmøte og vi har også kontakt med kommunale myndigheter for veiledning. Vi vil komme til å ta en avgjørelse når årsmøte helgen nærmer seg.

På lørdag 29. mai er det kurs om universell utforming av teknologi og på søndag 30. mai blir det årsmøtesaker med behandling av årsmelding og regnskap og vi ser fremover med aktivitetsplan og budsjett.

Lørdag: Kurs om universell utforming av teknologi

Vi ønsker å løfte frem et emne som berører oss alle i en digital tid – universell utforming og tilgjengelighet, hvilke nye retningslinjer som gjelder og hvordan du og jeg som enkeltpersoner kan være med å påvirke f.eks. nettsider, apper og mer fysisk teknologi (kort sagt alt som har knapper og skjermer på seg). Eksempler på dette kan være billettautomater, oversiktsskjermer, heiser, betalingsterminaler og selvsagt nettsider og apper på smarttelefoner og nettbrett. For å klargjøre for oss hva teknologi er, har vi fått med oss Andreas Havsberg til å snakke om dette.

Fra 1. januar 2021 skal alle nettsider, uansett når de første gang ble utviklet, være tilgjengelig for alle (såkalt universelt utformet). Tilsynet for Universell Utforming har avdekket bl.a. at skattemeldingen i 2020 hadde to avvik i desember 2020 og nettsidene til NAV har fått pålegg om å rette tre feil for at krav til likestilling og diskrimineringsloven skal bli oppfylt. Dette betyr i praksis at du som svaksynt eller blind skal kunne bruke en nettside eller fylle ut et skjema uten å møte på problemer som gjør at du ikke klarer å gjennomføre det eller blir nødt til å spørre andre om hjelp. For å snakke mer om blant annet dette og sette oss in i universell utforming, har vi fått kontakt med UU-tilsynet. Både Andreas Havsberg og UU-tilsynet kommer mest sannsynlig til å delta over Zoom.

Vi vil her få se at vi er kommet ett skritt nærmere Norges Blindeforbunds formålsparagraf § 2: «Norges Blindeforbund har som overordnet mål å kjempe for samfunnsmessig likestilling for svaksynte og blinde og andre grupper av funksjonshemmede.» Og du, i år er det landsmøteår der du har mulighet til å påvirke hva Blindeforbundet skal ha fokus på de to neste årene.

Vi ønsker at du skal kunne få mulighet til å bli satt mer inn i hva dette vil si for din hverdag. Etter foredragene, vil vi gå inn i erfaringsgrupper med 5-8 deltakere og dele erfaringer vi har med tilgjengelighet og universell utforming av både positiv og negativ art og hva vi gjør for å komme rundt det. Vi vil også forsøke å dele gruppen inn i måten du bruker utstyr (med synet eller tale/punktskrift) slik at forhåpentligvis alle kan få utnytte av diskusjonene i gruppene.

Du kan lese mer om hva Tilsynet for Universell Utforming og IKT er og gjør her: https://www.uutilsynet.no/

Pris.

Egenandelen for årsmøtehelgen er 800 kr. i dobbeltrom for deg som medlem og ledsager betaler samme pris. Ønsker du enkeltrom betaler du 1100 kr.

Egen ledsager/assistent betaler samme egenandel som medlemmer. Om din ledsager er fellesledsager, og dette er avtalt på forhånd, betaler du ikke for ledsager.

Personer som er medlemmer i andre fylkeslag, og deres eventuelle ledsager betaler full pris.

Frister.

Påmeldingsfrist er 10. mai 2021.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være sendt skriftlig til styret innen 14. mai.

Påmelding.

For påmelding ring kontoret på tlf. 55 33 69 44 eller e-post hordaland@blindeforbundet.no.

Ved påmelding må du gi beskjed om du:

- vil ha sakspapirene elektronisk, papir eller punkt.

- har førerhund, allergier eller behov for egen diett

- trenger synsledsaging

- hvis du skal ha enerom eller dobbeltrom

- hvis du skal ha fellestransport