Kvinnenettverk 1

Likepersonsarbeid, sosialt samvær, mestring.

Dato: 19. mai kl. 17:00–22:00
Fylke: Hordaland
Kontakt:
Inger Anette Myhre mobil 480 49 864 epost iamyhre@bkkfiber.no

Nettverkene har faste medlemmer og møtes jevnlig for sosialt samvær og utveksling av erfaringer, nyttige tips og råd.

Her kjenner alle hverandre og det blir lettere å ta opp tema man er usikker på.
Likekvinnesarbeid i praksis.