KvinneNettverk 1

Sosial samling for kvinnenettverk 1

Dato: 18. mars kl. 17:00–22:00
Fylke: Hordaland
Kontakt:
Kontoret: 55336944 eller e-post hordaland@blindeforbundet.no

KvinneNettverk.

Nettverksgruppe er på sikt å skape et trygt sosialt nettverk hvor vi kan komme sammen, utveksle erfaringer fra dagliglivet generelt og som synshemmet, spesielt samtidig som vi har en hyggelig ramme rundt det hele.

Vi vet at det å komme sammen med andre kan ha stor betydning for svært mange. For at gruppen skal føles trygg for alle, er det viktig at antall medlemmer i gruppen ikke blir for høyt. Gruppene er selvgående og bestemmer selv hvor og hva de gjør på. 

For tiden har vi kun en kvinnenettverk som er opp å går.  

Fylkeslaget søker derfor etter noen som kan ta på seg ansvaret for KvinneNettverk gruppe 2.

Ønsker du å være med i en slik gruppe ta kontakt med fylkeslaget på telefon 55336944 eller e-post hordaland@blindeforbundet.

----

Vi er 9 damer i KvinneNettverk gruppe 1 og har derfor plass til en person til.

Litt om oss:  Det er stor spredning i alder, vi er alt i fra 39 til 82 år.  Vi treffes en gang i måneden på aktivitetssenteret til fylkeslaget, og vi koser oss med god mat og noe godt i glasset. Du velger selv hva du vil drikke på, mens mat valget går på runde i gruppen. Her er vi delt inn i små gruppe, hvor vi har ansvar for hver sin møtekveld. Maten spleiser vi på hver gang og som blir kjøpt inn av de som har ansvar for den kvelden.  Drikke tar man med seg av det man har lyst å drikke på.  I desember avholder vi julebord, og da bruker vi ut av de tildelte midlene vi får fra Fylkeslaget.

Leder: Inger Anette Myhre.

Nettverksgruppe er på sikt å skape et trygt sosialt nettverk hvor vi kan komme sammen, utveksle erfaringer fra dagliglivet generelt og som synshemmet, spesielt samtidig som vi har en hyggelig ramme rundt det hele.

Vi vet at det å komme sammen med andre kan ha stor betydning for svært mange. For at gruppen skal føles trygg for alle, er det viktig at antall medlemmer i gruppen ikke blir for høyt. Gruppene er selvgående og bestemmer selv hvor og hva de gjør på. 

For tiden har vi kun en kvinnenettverk som er opp å går.  

Fylkeslaget søker derfor etter noen som kan ta på seg ansvaret for KvinneNettverk gruppe 2.

Ønsker du å være med i en slik gruppe ta kontakt med fylkeslaget på telefon 55336944 eller e-post hordaland@blindeforbundet.

----

Vi er 9 damer i KvinneNettverk gruppe 1 og har derfor plass til en person til.

Litt om oss:  Det er stor spredning i alder, vi er alt i fra 39 til 82 år.  Vi treffes en gang i måneden på aktivitetssenteret til fylkeslaget, og vi koser oss med god mat og noe godt i glasset. Du velger selv hva du vil drikke på, mens mat valget går på runde i gruppen. Her er vi delt inn i små gruppe, hvor vi har ansvar for hver sin møtekveld. Maten spleiser vi på hver gang og som blir kjøpt inn av de som har ansvar for den kvelden.  Drikke tar man med seg av det man har lyst å drikke på.  I desember avholder vi julebord, og da bruker vi ut av de tildelte midlene vi får fra Fylkeslaget.

Leder: Inger Anette Myhre.

Nettverksgruppe er på sikt å skape et trygt sosialt nettverk hvor vi kan komme sammen, utveksle erfaringer fra dagliglivet generelt og som synshemmet, spesielt samtidig som vi har en hyggelig ramme rundt det hele.

Vi vet at det å komme sammen med andre kan ha stor betydning for svært mange. For at gruppen skal føles trygg for alle, er det viktig at antall medlemmer i gruppen ikke blir for høyt. Gruppene er selvgående og bestemmer selv hvor og hva de gjør på. 

For tiden har vi kun en kvinnenettverk som er opp å går.  

Fylkeslaget søker derfor etter noen som kan ta på seg ansvaret for KvinneNettverk gruppe 2.

Ønsker du å være med i en slik gruppe ta kontakt med fylkeslaget på telefon 55336944 eller e-post hordaland@blindeforbundet.

----

Vi er 9 damer i KvinneNettverk gruppe 1 og har derfor plass til en person til.

Litt om oss:  Det er stor spredning i alder, vi er alt i fra 39 til 82 år.  Vi treffes en gang i måneden på aktivitetssenteret til fylkeslaget, og vi koser oss med god mat og noe godt i glasset. Du velger selv hva du vil drikke på, mens mat valget går på runde i gruppen. Her er vi delt inn i små gruppe, hvor vi har ansvar for hver sin møtekveld. Maten spleiser vi på hver gang og som blir kjøpt inn av de som har ansvar for den kvelden.  Drikke tar man med seg av det man har lyst å drikke på.  I desember avholder vi julebord, og da bruker vi ut av de tildelte midlene vi får fra Fylkeslaget.

Leder: Inger Anette Myhre.