KvinneNettverk 1

Nettverksgruppen for damer. Vi er max 10 damer som har det sosialt i lag en gang i måneden.

Dato: 16. september kl. 17:00–21:00
Fylke: Hordaland
Kontakt:
Kontoret 55336944 eller hordaland@blindeforbundet.no

Kvinnenettverk:

Hensikten med en nettverksgruppe er på sikt å skape et trygt sosialt nettverk hvor vi kan komme sammen, utveksle erfaringer fra dagliglivet generelt og som synshemmet spesielt samtidig som vi har en hyggelig, ramme rundt det hele. Vi vet at det å komme sammen med andre kan ha stor betydning for svært mange. For at gruppen skal føles trygg for alle, er det viktig at antall medlemmer i gruppen ikke blir for høyt så antall er satt til max 10 medlemmer. Det finnes to grupper allerede i Hordaland, men den ene gruppen er per nå lagt på is. Gruppene er selvgående og bestemmer selv hvor og hva de gjør på. Treffes på lokalet til Blindeforbundet, restaurantbesøk, spaopphold/behandling, hjemme hos hverandre, gå på teater, og det er egentlig bare fantasien og lommeboken som setter grenser.

Nettverksgruppe 1:
Vi er damer med stor spredning i alder, per nå er vi i alder fra 40 til 83 år. Vi treffes en gang i måneden, hovedsakelig på aktivitetssenteret til fylkeslaget. Av og til går vi ut å spise, på teater, show, spa opphold m.m.

Når vi treffes på aktivitetssenteret, koser vi oss med god mat og noe godt i glasset.  Du velger selv hva du vil drikke og tar dette med til treffet, mens mat valget går på runde i gruppen, her er vi delt inn i små grupper. Maten spleiser vi på hver gang, men i desember bruker vi de tildelte midlene vi får fra Fylkeslaget til et julekoldtbord.

Vi har per nå 1 ledig plass i gruppen, så ønsker du å være med i et nettverk kan du ta kontakt med fylkeslagskontoret på telefon 55336944 eller e-post hordaland@blindeforbundet.no

Ansvarlig for denne gruppen er Inger Anette Myhre 

Fylkeslaget ønsker å få opp å gå Nettverksgruppen 2, så er dette noe DU kunne tenke deg å ha ansvar for? 

Ansvaret består i å sende inn navn på deltakere etter hvert treff. Gruppen skal være selv styrt hvor man setter opp den linjen man vil at gruppen skal være på. Det viktigste er at man har det sosialt ilag med andre synshemmede. Det skal være max 10 damer i gruppen.