Bokormene

Er du glad i å lese og kan tenke deg å prate om bøkene med andre?

Vi utveksler tanker om en eller to bøker som alle har fått tilsendt forrige måned .
Bokormene treffes en gang i måneden i aktivitetssenteret i Rasmus Meyers Allé 5, 2. etasje .
Har du lyst til å bli med eller har spørsmål? så er det bare å møte opp.

Kontaktperson: Inge Fiskvik tlf. 975 46 811 epost: ifiskvik@broadpark.no