Fotball på storskjerm

Her treffes dem som har en forkjærlighet for fotball. Vi kjører kampene på storskjerm og lar oppturer og nedturer, jubel og hjertesmerte få fritt spillerom

Vi vil med ujevne mellomrom, invitere til fotball på aktivitetssenteret.
Fotballkveldene annonseres på SMS.

Kontaktpersoner:

Inge Fiskvik mobil 975 46 811 epost: ifiskvik@broadpark.no
Sturle Svendal mobil 997 00 890 epost: sturle.svendal@bkkfiber.no