Mandagsklubben i Molde

Mandagsklubben Molde møtes hver mandag fra kl. 11.00-13.00 i Frivilligsentralen sine lokaler i Vektergata 1-3.

Her har vi et møtested for voksne blinde og svaksynte. Vi samles til sosialt samvær og kaffe, samt noe å bite i. Noen ganger har vi besøk av noen som belyser et aktuelt tema for oss.

Kontaktperson er Borgny Fagerlie, Tlf 957 20 882.