Årsmøte 2019

Velkommen til kurs og årsmøte på Scandic Seilet Hotell i Molde 26.-28. april 2019.

Nyhetssak fra 13. mars 2019

INVITASJON TIL KURS/ ÅRSMØTE 2019

Styret for Norges Blindeforbund Møre og Romsdal har gleden av å invitere deg, og evt. ledsager, til kurs og årsmøte på Scandic Seilet Hotell i Molde 26.-28. april 2019. Et spesielt velkommen til deg som er ny i Norges Blindeforbund. Vi skal gjøre vårt beste for å ta godt i mot deg og håper du har lyst og anledning til å delta på kurset og årsmøtet. 

Innsjekking og suppe på hotellet kl. 15, fredag 26. april.

KURS                                                   

Fredag kl. 16.00.

Vi pangstarter helgen med norske viser fremført av Bertil Bjarne Harøy.

Fredag kl. 17.00.

På med danseskoa! Vi svinger oss på parketten med egen danseinstruktør.

Lørdag kl. 10.00.

Det blir foredrag om Molde med tema: naturgitte næringsmuligheter og næringsliv, ved Jarle Sanden.

Lørdag kl. 11.00

Vi får besøk av Kjersti Bakken, fagsjef pleie og omsorg i Molde kommune, som vil fortelle om den nye helse og sosialplanen i Molde.

 

ÅRSMØTE

Årsmøtet starter kl. 14.30 lørdag og avsluttes med lunsj på søndag.

 

ÅRSMØTE FOR BARN OG UNGDOM

Det blir spill og moro fredag kveld. Under årsmøteforhandlingene lørdag

blir det dans for barn og unge med egen instruktør.

 

EGENANDEL

Egenandel årsmøte for alle over 18 år:       kr.      600,-

Egenandel kurs for alle over 18 år:              kr.   1.000,-            

Egenandel årsmøte og kurs:                       kr.    1.600,-    

Barn under 18 år på samme rom som foreldre gratis.

Samme egenandel for ledsager.

 

Det er mulig å søke om redusert egenandel for medlemmer med anstrengt økonomi. Søknaden sendes kontoret i god tid og behandles konfidensielt.

Nærmere program for årsmøtet blir tilsendt ved påmelding.

 

NB! FRIST FOR INNSENDING AV SAKER TIL ÅRSMØTET ER MANDAG 25. MARS. Sakene sendes inn til kontoret.

Norges Blindeforbund Møre og Romsdal, Borgundveien 83F, 6007 Ålesund eller E-post: m.og.r@blindeforbundet.no

 

PÅMELDING TIL KURS OG ÅRSMØTE INNEN MANDAG 25. MARS

Telefon 70 12 84 79 eller e-post: m.og.r@blindeforbundet.no

 

Med vennlig hilsen

Norges Blindeforbund Møre og Romsdal

 

Jacob Havnsund                                      Kari Wiik

Leder for styret i fylkeslaget                       Daglig leder fylkeskontoret i M&R