Celebert besøk fra Polen på Årsmøtet til Møre og Romsdal

Det 51.årsmøte i Norges Blindeforbund Møre og Romsdal med gjester fra Gdansk, Polen.

Nyhetssak fra 24. april 2017

Med Polske gjester i lystig lag.

Norges Blindeforbund Møre og Romsdal, avholdt sitt 51. årsmøte på Quality Hotel Alexandra i Molde, helgen 21-23. april. Spesielle gjester for anledningen var direktør Krystyna Dziobek og styreleder Ewa Redzimska som hadde tatt veien fra det Polske Blindeforbundet i Gdansk.

På bildet til høre kan vi se fra venstre bak: Nestleder i sentralstyret i Norges Blindeforbund Thor Tyslum, styremedlem Jacob Havnsund, daglig leder fylkeskontoret Kari Wiik, styreleder Kai Corneliussen, styremedlem Roy Austerslått. Foran: direktør Krystyna Dziobek og styreleder Ewa Redzimska i Blindeforbundet i Gdansk, (Polen).

 Det ble også avholdt valg, og det det nye styret i Norges Blindeforbund Møre og Romsdal 2017/2018, består av leder Kai Corneliussen (Tornes), som ble gjenvalgt for et nytt år, nestleder Jacob Havnsund (Ørskog), styremedlemmer Roy Austerslått (Ålesund), Grete Bæverfjord (Grøa) og Marita Tennøy Henriksen (Ålesund). 1. vara ble Wenche Jensen (Ålesund) og 2. vara Cecilie Gujord (Kristiansund).

 Rehabilitering, teknologi og tilgang til varer og tjenester, samt tilrettelagt transport for funksjonshemmede, blir viktige saker for det nye styret å arbeide med.  I tillegg til synshemmede barn og unges inkludering i skole og fritidsaktiviteter.