Søknad fylkeslagets legat

Nå er det tid for å søke Møre og Romsdal fylkeslag sitt legat.

Nyhetssak fra 18. mars 2019

Kriterier for søknaden og tildeling finner du beskrevet under:

• Det kan søkes til aktivitet- og trivselstiltak i klubber og lag.
• Ledsagere (nødvendige).
• Tilskudd til ferie i regi av Blindeforbundet.
• Habiliteringskurs i regi av Blindeforbundet.
Øvre grense for klubber og lag settes til 6.000 kroner.
Medlemmer 2.000 kroner.
Beløpene indeksreguleres hvert år ihht. Konsumprisindeksen.
Søknader fra klubber og lag behovsprøves.
Det innvilges ikke midler til samme søker mer enn to år etter hverandre.

Frist for søknad er 1. Juni 2019.

Tildeling.
Tildeling i løpet av juni måned samme år.
Søknad sendes til:
Norges Blindeforbund Møre og Romsdal
Borgundveien 83 f
6007 Ålesund
Merkes: «Legatsøknad Møre og Romsdal».