Tilgjengelighetsprisen 2015

Og prisen går til....

Nyhetssak fra 03. november 2015

De glade mottakere av prisen

Tilgjengelighetsprisen 2015, ble utdelt til Sjøholt Næringsbygg AS for Ørskog Kommunehus.

Ørskog Kommunehus

Bildet viser arkitekttegning av Ørskog Kommunehus.

Prisen deles hvert år ut til aktører som Norges Blindeforbund Møre og Romsdal mener bevisst har søkt løsninger som er universelt utformet. En utforming som tar hensyn til mangfoldet i befolkningen og gir allmenne løsninger og god kvalitet både estetisk og funksjonelt, og dermed gjør at alle borgere kan delta på lik linje i samfunnet.

Tilstede ved utdelingen som ble foretatt av leder for Tilgjengelighetsutvalget i Norges Blindeforbund M&R, Roy Austerslått, var ordfører i Ørskog, Karen Simonnes Aanes, daglig leder for Sjøholt Næringsbygg, Frode Andresen og nestleder i fylkeslaget Jacob Havnsund.

Utdeling av pris

Bilde fra venstre: Ordfører Ørskog Kommune, Karen Simonnes Aanes, leder Tilgjengelighetsutvalget i Møre og Romsdal, Roy Austerslått, daglig leder Sjøholt Næringsbygg AS, Frode Andresen og nestleder i fylkeslaget Jacob Havnsund.