Valg i Møre og Romsdal 2016

Styret i Møre og Romsdal fylkeslag for 2016/2017.

Nyhetssak fra 25. april 2016

Møre og Romsdal fylkesstyre 2016

Etter valget på årsmøtet i helgen, ble styret for Møre og Romsdal fylkeslag 2016/2017 som følger: Leder Kai Corneliussen (Tornes), nestleder Jacob Havnsund (Ørskog), styremedlemmer Roy Austerslått (Ålesund), Astrid Moen Thomassen (Molde) og Marita Henriksen (Ålesund). 1. vara Grete Bæverfjord (Grøa) og 2. vara og ny i styret, Monica M. Sporstøl (Gurskøy).

Vi ønsker dem lykke til med det viktige arbeidet de gjør for Blindesaken i fylket.

Kai Corneliussen.                

Kai Corneliussen

Jacob Havnsund

Jacob Havnsund

Roy Austerslått

Roy Austerslått

Astrid Moen Thomassen

Astrid Thomassen

Marita Tennøy Henriksen

Marita Henriksen

Grete Bæverfjord

Grete Bæverfjord

Monica Sporstøl

Monica Sporstøl