Styret i Nord-Trøndelag fylkeslag

Fylkesstyret 2018:

Leder:

Steinar Haugen
Skeibindergt. 21, 7505 Stjørdal
Tlf. 74 82 53 59 Mobil: 924 18 465

Nestleder:

Ingvild Gregersen Myhre
Storbakken 126, 7657 Verdal
Mobil: 950 72 242
E-post: ingmyh@online.no

Styremedlem:

Anne Grete Heggstad
Ølvegt. 47A, 7715 Steinkjer
Mobil: 416 34 529
E-post: agrehegg@online.no

Styremedlem:

Frida Maria Schei Natland
Infanteriveien 10, 7713 Steinkjer
Mobil: 926 87 244
E-post:   

Styremedlem:

Per Morten Aalberg
Fabritiusveien 3E, 7605 Levanger
Mobil: 916 98 897
E-post: per.morten.aalberg@ntebb.no

1.Vara:

Elin Gjærde
Kvistadbakkan 34A, 7670 Inderøy
Mobil: 468 37 688
E-post:

2.Vara:

Jan Arve Strand
Høgberget 18, 7606 Levanger
Mobil: 480 20 496
E-post: janarvestrand@outlook.com

Landsstyret:

Ingvild Gregersen Myhre
1. vara: Per Morten Aalberg
2. vara: Frida Schei Natland