Årsmøtearrangement 2018

3. -6. mai 2018 gjennomfører Norges Blindeforbund Nordland sitt årsmøtearrangement.

Dato: Fra 03.05 kl. 18:00 til 06.05 kl. 12:00
Fylke: Nordland
Kontakt:
Daglig leder Siv Bremnes, e-post: siv.bremnes@blindeforbundet.no, telefon: 48 88 24 67

Årsmøtearrangement 2018

3. -6. mai 2018 gjennomfører Norges Blindeforbund Nordland sitt årsmøtearrangement. Hamarøy hotell var et enkelt valg da sted skulle bestemmes. Vi har benyttet dette hotellet mange ganger, og alltid vært svært fornøyd. For mer informasjon om hotellet: https://www.hamaroyhotel.no/

I tillegg til selve årsmøtet vil det bli gjennomført et lite organisasjonskurs, og vi legger som vanlig vekt på hyggelig sosialt felleskap.