Tilgjengelighetsdagen 15 oktober

Blindeforbundet markerer Tilgjengelighets-dagen i dag. Vi fortsetter jobben...

Nyhetssak fra 17. oktober 2018

I Oppland har vi godt samarbeid med blant annet Nettbuss på Lillehammer.
Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne følger også opp dette i disse dager da de skal ut å teste blant annet opprop på buss.