Høstmøte 2022 Oslo fylkeslag

Dato: 05. november kl. 09:00–18:00
Fylke: Oslo
Kontakt:
Oslo fylkeslag, e-post oslo@blindeforbundet.no, telefon 23215050

Velkommen til høstmøte 2022 i Oslo fylkeslag 

Høstmøtet blir i Oslo fylkeslags lokaler, Sporveisgt. 10, lørdag 5. november kl. 9- 18. 

Etter møtet blir det felles middag et annet sted.

Mer informasjon kommer, men hold av datoen allerede nå.