Informasjonsmøte om haptisk kommunikasjon

Dato: 12. februar kl. 10:00–14:00
Fylke: Oslo
Kontakt:
Påmelding til:
Norges Blindeforbund, Oslo Fylkeslag, tlf: 23 21 50 50, e-post : oslo@blindeforbundet.no, senest innen 4. februar 2022.

Aktivitetsutvalget Oslo Fylkeslag: Haptisk kommunikasjon

Hjertelig velkommen til et gratis informasjonsmøte om HAPTISK KOMMUNIKASJON.

  • Lørdag 12 februar
  • Klokken 10 til 14 (ti til to)
  • Sporveisgata 10, Blindeforbundet Oslo Fylkeslags lokale

Hva er haptisk kommunikasjon?

  • Haptisk er et supplerende kommunikasjonsverktøy som består av signaler som gis ved berøring. Signalene beskriver omgivelser, personer, reaksjoner og følelser.
  • Haptisk kan også brukes som et alternativ til tradisjonell ledsagelse av kombinert syns- og hørselshemmede, døvblinde og synshemmede.

Vi får to erfarne kursledere fra Hapti-Co som jobber som tolker.

Her er en lenke til nettsiden deres:

www.hapti-co.com

Bli med for å høre om denne spennende kommunikasjonsformen som er nyttig for svaksynte med nedsatt hørsel.

Vi gleder oss til kurs og oppfordrer alle våre medlemmer til å delta på kurs for å bli kjent med haptisk kommunikasjon. 

Påmelding til:

Norges Blindeforbund, Oslo Fylkeslag, tlf: 23 21 50 50, mail: oslo@blindeforbundet.no, eller Dagmar Bern, mail: Dagmar.bern@gmail.com Mobil: 414 58 100, senest innen 4. februar 2022.

Hvis du melder deg på og allikevel ikke kan komme vil vi at du gir beskjed til Oslo Fylkeslag, 23 21 50 50, eller til Dagmar Bern

Dagmar.bern@gmail.com

Mobil: 41458100

Tusen takk!