Iphonetreff

Dato: 20. februar kl. 17:00–19:00
Fylke: Oslo
Kontakt:
Aktivitetsutvalget ved Mona Jansen tlf 40 72 28 44

Velkommen til Iphone-treff med foredrag. Aktivitetsutvalget inviterer tirsdag 20 februar kl 17.00 – 19.00 til Iphone treff i fylkeslagets lokaler (inngang fylkeslaget i Sporveisgata). Fylkeslagsleder Bjørn Roger Trollnes vil innlede om grunnleggende bruk av Iphone, herunder SMS, bruk av epost etc. Etter innledningen vil det være adgang til generell opplæring og øvingsoppgaver for de som ønsker det. Tre personer vil være tilgjengelig for hjelp og spørsmål gjennom kvelden, men det vil ikke være anledning til bistand en til en.

Bindende påmelding innen 16. febr. til epost oslo@blindeforbundet.no tlf 23 21 50 00.

Egenandel kr 50, betales helst med vipps (ikke faktura). Merk begrenset antall 20 plasser. Kontaktperson for spørsmål, Aktivitetsutvalget v/ Mona Jansen. Tlf. 40 72 28 44. Vel møtt.