Litteraturkurs starter tirsdag 30. august

Høsten litteraturkurs over 4 kvelder 30. august, 27. september, 25. oktober og 29. november kl. 18-19:30. Kurset er ment for alle som er glad i litteratur og det stilles ingen krav til bakgrunnskunnskap.

Dato: Fra 30.08 kl. 18:00 til 29.11 kl. 19:30
Fylke: Oslo
Kontakt:
Påmelding innen 23. august til Oslo Fylkeslag på e-post: oslo@blindeforbundet.no, tlf.: 23 21 50 50

Høstens litteraturkurs starter tirsdag 30. august

 • I høst starter et litteraturkurs i Fylkeslagets lokaler i Sporveisgata 10.
  Kursholder er Cathrine Fahre Holt, utdannet biokjemiker, men har endret karriere og studerer nå på UiO italiensk, antikken, litteratur og idèhistorie. Cathrine har en stor interesse og entusiasme for litteratur. 
  Kursholder vil presentere forfatter og litt av den historiske konteksten rundt boken som leses og det vil legges opp til en plenumsdiskusjon hvor vi sammen samtaler litt om boken, for eksempel om litterære virkemidler (Form og innhold, Fortellerens rolle, hvordan fortellingen er lagt opp, og tematikk) og personlig synspunkter om boken, samt eventuelt hva andre har ment om boken.
 • Kurset er ment for alle som er glad i litteratur og det stilles ingen krav til bakgrunnskunnskap.
  Det er fire bøker som skal drøftes: To klassikere og to moderne bøker.
  Av klassikere blir det utdrag fra Den guddommelige komedie av Dante Alighieri og Odysseen av Homer.
  Av mer moderne verk er det Øya av Viktoria Hislop (britisk forfatter) skrevet i 2005, varighet og Simon og eiketrærne av Marianne Fredrikson, svensk forfatter (boken er filmatisert). Begge bøkene har tematikken slekt.
 • Praktisk informasjon:
  Kursene vil avholdes fysisk i Blindeforbundets lokaler i Sporveisgata 10. 
  Kurset består av 4 kurskvelder, med ca 1 måned mellom hver kurskveld med tid til å lese boken som skal diskuteres. Hver kurskveld varer ca 1-1,5 timer.
 • Deltagerne må selv bestille lydbøker fra NLB, laste ned i Lydhør eller på annen måte gjøre seg kjent med bokens innhold.
  Deltageravgift er kr 400 som betales til Blindeforbundet Fylkeslag Oslo til konto 1644.12.56209, eller sendes per Vipps til 85977. Merk med “Litteraturkurs”.
  Påmelding skjer til Dagmar Bern på epost dagmar.bern@gmail.com, eller til Oslo Fylkeslag, e-post: oslo@blindeforbundet.no, tel: 23 21 50 50, senest innen tirsdag 23. august.
 • Har du meldt deg på, men likevel ikke kan komme, er det viktig at vi får beskjed om dette senest innen dagen før kurskvelden.

Kursplan:
1. Tirsdag 30. August klokken 18-19.30
Velkommen til kurset, presentasjon av deltagerne, praktisk informasjon og forventningsavklaringer.
Simon og Eiketrærne
+ litt om boken dere skal lese til neste gang

2. Tirsdag 27. september klokken 18-19.30
Den guddommelige komedie av Dante Alighieri
+ litt om boken som dere skal lese til neste gang

3. Tirsdag 25. oktober klokken 18-19.30
Odysseen av Homer
+ litt om boken dere skal lese til neste gang

4. Tirsdag 29. november klokken 18-19.30
Øya
+ Oppsummering litteraturkurs/lesesirkel/litteratursirkel