Medlemsmøte

Dato: 01. november kl. 16:30–19:00
Fylke: ØstfoldOsloAkershus
Kontakt:
Oslo fylkeslag tlf 23215000 eller e-post oslo@blindeforbundet.no

Tema for medlemsmøte denne dagen er integreringsutvalget. Hvordan har året vært (så langt) og hvordan skal man gå frem for å foreslå kandidater til å sitte i integreringsutvalget 2018.