Medlemsmøte om nytt TT-kort i Oslo

Velkommen til medlemsmøte om nytt TT-kort i Oslo torsdag 2. juni kl. 17-19 i Oslo fylkeslag, Sporveisgt 10. Påmelding innen 31. mai til oslo@blindeforbundet.no eller tlf. 23 21 50 50

Dato: 02. juni kl. 17:00–19:00
Fylke: Oslo
Kontakt:
Norges Blindeforbund Oslo fylkeslag, e-post oslo@blindeforbundet.no, telefon 23 21 50 50

Medlemsmøte om nytt TT-kort i Oslo 

Ruter, som nå drifter TT-ordningen i Oslo, innfører nytt TT-kort fra 1. juli. Endringen gjelder hvordan drosjesjåførene registrerer din TT-tur. Det nye TT-kortet vil erstatte eksisterende TT-kort fra 1 juli.

  • Møtetid: Torsdag 2. juni kl. 17.00-19.00 (servering av kaffe, te og rundstykker fra 16.30 til 17.00) 
  • Hvor: Sporveisgata 10 i Oslo fylkeslags lokaler.
  • Det kommer personer fra TT-seksjonen i Ruter for å informere og fortelle oss alt om det nye TT-kortet og hvordan det kan brukes. Det nye kortet er ikke som det gamle og skal brukes annerledes i registrering av TT-turen i drosjen.
  • Alle TT-brukere vil motta et nytt TT-kort i god tid før 1. juli sammen med skriftlig informasjon om bruken av kortet. Fra 1 juli vil ikke det gamle kortet fungere, og nytt TT-kort må tas i bruk.
  • Påmelding innen 31. mai til oslo@blindeforbundet.no eller på telefon til 23 21 50 50

Velkommen!