Slagkafé

Dato: 14. september kl. 19:00–21:00
Fylke: Oslo
Kontakt:
Oslo fylkeslag, Sporveisgt 10, e-post oslo@blindeforbundet.no , tlf 23215050

Slagkafé
Har du eller noen du kjenner hatt hjerneslag?
Velkommen til høstens første slagkafé som arrangeres av LHL Hjerneslag Oslo og Akershus i våre lokaler.
  • Tid:  Onsdag 14. september kl.19-21
  • Sted:  NBF Oslo fylkslag, Sporveisgt 10.
  • Tema:  Hvilke behov har du etter hjerneslag, og hvilke hjelpemidler kan være til hjelp? Dette er relevante spørsmål for mange slagrammede, og kommende onsdag er dette tema på høstens første slagkafé.
  • Vi får besøk av ergoterapeut Helle Haveråen fra Ullern bydel i Oslo.
  • Bevertning.
  • Alle er velkommen!
  • Har du spørsmål, vennligst kontakt Anne Heimdal på 918 65 290.