Spa-lørdag

Dato: 28. november kl. 11:00–15:00
Fylke: Oslo
Kontakt:
Oslo fylkeslag, e-post oslo@blindeforbundet.no, telefon 23215050

Spa-lørdag 

  • Tid:  Lørdag28. november kl.11-15
  • Sted:Oslo fylkeslag
  • Nærmere informasjon kommer senere.