Hørespillforeningen

Byr på spennende innhold, hvor hørespill, noveller, revy og annen god underholdning er noe av programmet.

Det arrangeres også  temakvelder med spesielt innbudte gjester.

Vanlige klubbkvelder avholdes en gang pr. måned i  vår- og høstsesongen med en enkel bevertning til hvert møte.

For mer informasjon kontakt: Eirik Skåden eirik@soulcraft.no eller mobil 932 64 558.