Ledsager- og hjelpetjenesten

Et tilbud til deg som trenger en hjelpende hånd.

Vi kan skaffe deg ledsager til ulike oppdrag som for eksempel besøk hos offentlige kontorer, helsetjenester, forretninger, kulturarrangement osv.

Kontakt Aud Stenberg på tlf. 23 21 50 59 eller e-post: oslo@blindeforbundet.no