Gågater er for gående!

Nyhetssak fra 16. august 2021

Uttalelse fra Norges Blindeforbund Oslo Fylkeslags årsmøte 2021

Utleie av elektriske sparkesykler har gjort Oslo mer utrygg og bryter med prinsippet om universell utforming. Antallet ulykker og nestenulykker som byens svaksynte og blinde har opplevd de siste årene er utallige. Mange tør ikke lenger gå ut, i redsel for å snuble over sparkesykler eller bli påkjørt.

For å gjøre hovedstaden trygg og mer universelt utformet, mener vi det er helt nødvendig at det lages faste parkeringsplasser og at det blir gitt bruksforbud for elektriske sparkesykler på byens fortau og gågater. Fortau og gågater skal være for gående, et sted man kan gå trygt!

Norges Blindeforbund Oslo Fylkeslag er derfor glade for at byrådet nå har vedtatt strengere regler for utleie av slike sparkesykler i Oslo, men vi mener antallsbegrensningen på 8.000 er for høy, Oslo vil fremdeles være på europatoppen i antall sparkesykler pr. innbygger.