Styret i Norges Blindeforbund Oslo fylkeslag etter årsmøtet

Nyhetssak fra 16. august 2021

På årsmøtet i Norges Blindeforbund Oslo fylkeslag 14. august ble styreleder Hanne Jernsetervangen , 3.styremedlem Deva Christopher og 5. styremedlem Unni Fauskrud gjenvalgt. Som ny 1. vara ble Espen Thomassen valgt. Vi gratulerer!
Bildet viser fra venstre nestleder David Hole, styreleder Hanne Jernsetervangen, 5. styremedlem Unni Fauskrud, 4. styremedlem Andreas Lindrupsen og 3. styremedlem Deva Christopher. Foran på bildet er førhundene Hoppa og Cæsar. (1. vara Espen Thomassen og 2. vara Andrea Olvin var ikke tilstede da bildet ble tatt).