Glimt fra årsmøtet, varsel om hindringer, vandringer og andre aktiviteter