Interesse og organisasjonspolitikk, møter og andre aktiviteter