Konferanse om arbeidslivet og om psykisk helse

Invitasjon til konferanse. Hvordan hindre frafall fra arbeidslivet og hvordan bedre den psykiske helsen?

Konferansen finner sted torsdag 19. september på Park Inn hotell Gardermoen. Hotellet ligger helt inntil flyplassen og assistanseordningen på Gardermoen kan ledsage til hotellet. Konferansen varer fra kl. 11.00 til 15.00 og det serveres lunsj. Det er en egenandel på kr. 800 og påmeldingsfrist tirsdag 20. august til konferanse@blindeforbundet.no. Har du allergier eller andre ting vi skal ta hensyn til, gi oss beskjed. Vi anbefaler at helseopplysninger ikke gis via e-post.

IKT-barrierer i arbeidslivet Forsker Till Halbach ved Norsk regnesentral vil presentere en fersk undersøkelse som bl.a. viser at mange synshemmede har sluttet i jobb pga. IKT-barrierer. Deretter vil det være en panelsamtale der politikere, direktør fra arbeidsgiverorganisasjonen Abelia, FFOs generalsekretær og representanter fra blindeforbundet vil diskutere tiltak for at flere synshemmede skal komme i jobb.

Bedre tilbud til synshemmede innen psykisk helse,

Audun Brunes fra NKVTS presenterer undersøkelse om psykisk helse blant synshemmede. Den viser at en mye større andel av synshemmede enn befolkningen generelt har psykiske problemer, men at mestring av hverdagen og aktiv bruk av hjelpemidler har betydning for den psykiske helsen. Deretter vil det være en panelsamtale med politikere, psykolog fra Gaustad sykehus og representanter fra blindeforbundet som diskutere hvordan den psykiske helsen blant synshemmede kan bli bedre. Ved spørsmål ta kontakt med Sverre Fuglerud mob: 99003662 Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en spennende konferanse.

Med vennlig hilsen Norges Blindeforbund