Medlemsmøte med NLB, Fylkeslagets informasjonskanaler, planlagte aktiviteter og nyheter fra klubber og lag

Nyhetsbrev sendt: 16.02.2016

I dette nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

1. Fylkeslagets informasjonskanaler
2. Arbeiderbevegelsens arkiv
3. Isfiske
4. Markedsdag
5. Medlemsmøte
6. Møte i Kabb
7. Summetonen - klubben for alle
8. Stilling ledig i Traineeordningen for funksjonshemmede i Oslo kommune
9. Studenter med nedsatt funksjonsevne kan få utvidet stipend.

1.Fylkeslagets informasjonskanaler
Fra nyttår 2016 har Oslo fylkeslag vært nødt til å legge om sine informasjonsrutiner. Årsaken er at vi ikke lenger har anledning til å annonsere i Norges Blinde. Bladet skifter nå navn til Synspunkt og vil komme med seks utgivelser per år. Det betyr at vi nå står igjen med tre kanaler for å nå våre medlemmer: Nyhetsbrev, lydavisa, Facebook og sms til din mobiltelefon. Sms er en effektiv annonseringmåte, men det er plass til svært få tegn per melding, så det egner seg derfor best til korte annonser.

For dere som har vært vant til å bruke annonsene i Norges Blinde som et hjelpemiddel til å planlegge aktivitetskalenderen, håper vi at de tre nevnte annonseringskanalene vil gjøre samme nytte i fremtiden. Vi anbefaler vår Facebookside og nyhetsbrev.

2. Arbeiderbevegelsens arkiv
Fredag 4. mars klokka 13.00 besøker vi Arbeiderbevegelsens arkiv. Dette er et arkiv og bibliotek åpnet i 1910. I dag er det landets største private arkivinstitusjon. Vi får en guidet og tilrettelagt omvisning med utvalgte smakebiter fra det rikholdige arkivmaterialet. Først får vi litt generell informasjon og biter fra arbeiderbevegelsens kvinnehistorie. Så blir det en liten minikonsert ved en av de ansatte, med utvalgte arbeidersanger og noe selvkomponert materiale. Til slutt skal vi ned i magasinene og følge en persons skjebne gjennom krigsårene fra post til post i arkivet. Vi møtes utenfor Folkets hus, Youngs gate 11c, klokken 12.45. Påmeldingsfrist er torsdag 25. februar.  Denne er absolutt, siden vi må levere navneliste til arkivet i forkant, på grunn av strenge sikkerhetsrutiner.

3.Isfiske
Lørdag 5. mars skal vi sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund ha isfisketur på Bogstadvannet. Vi lager bål og griller mat. Alt folk må ha med er varme klær. Vi ordner resten. Avreise klokka 11.30 fra Sporveisgata. Hjemreise kl. 15.00 Pris: 50,- for alle over 12 år inkl. mat. Påmelding senest 29. februar til oslo@blindeforbundet.no eller tlf 23215000
Turen er en del av Oslo-historie prosjektet vi har mottatt midler til av Extrastiftelsen

4. Markedsdag
Mandag 7. mars klokka 11-14: Markedsdag for klær og hudprodukter i fylkeslagets lokaler. Ingen påmelding.

5. Medlemsmøte
Medlemsmøte arrangeres onsdag 9. mars i kantina i Sporveisgata 10 klokka 16.30. Lett servering. Innlegg av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.  Gratis inngang. Påmelding innen 7.mars til oslo@blindeforbundet.no eller 23215000.

6. Møte i Kabb
Oslo og Akershus lokalforening av KABB Årsmøte søndag 6. mars kl. 18.00 (merk tiden) i Sporveisgaten 8, inngang i porten. Informasjonsmedarbeider i KABB, Jon Ivar Dypedal vil holde andakt. Servering av pizza. Alle velkommen! For spørsmål ring Erling Sundbø, tlf 97518859.

7. Summetonen - klubben for alle
Mandag 14. mars er det årsmøte i Summetonen – klubben for alle kl. 19.00 i Sporveisgt. 8, inngang porten.
Årsmøtesaker: Årsmelding, regnskap, valg. Vi serverer pizza, drikke kaffe og te. Entre kr. 30,00. Loddsalg.
Hjertelig velkommen.
Karin Bye Johansen
sekretær

8. Stilling ledig i Traineeordningen for funksjonshemmede i Oslo kommune
Nå utlyser Oslo kommune en deltidsstilling som kontormedarbeider på Østensjø helsestasjon. Søker må ha en funksjonsnedsettelse for å søke.Funksjonsnedsettelsen kan være av fysisk eller psykisk karakter – synlig eller usynlig. Følg linken nedenfor Ta gjerne kontakt ved flere spørsmål.
http://yes.jucan.no/jucan/JobSearch.aspx?go=Nf%2f5riqa%2fF1uplgr9WYhAfwnC4Rnhj09M%2bz%2bdjxY5JQhOzT6mkk%2bX4Wve27YjzVQOW%2f9QLUaFLTrlRCgYj%2bF4PEWu1rHXEuMEtHB6w02qeeZVzmEk257fMRwgK1HJXqeUQ%2boc794ReJHM4tQAuVp9tRyPSu5J9mq

Siri Koch-Larsen
prosjektleder
traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser
Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester
Oslo kommune
Mobil: 410 41 310
Sentralbord: 02 180

9. Studenter med nedsatt funksjonsevne kan få utvidet stipend.
Studenter som ikke kan jobbe ved siden av studiene på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan få mer støtte fra Lånekassen. Få studenter kjenner tilbudet. Seniorrådgiver Torleif Einarsen i Lånekassen sier at studenter med funksjonshemning trenger ekstra stipend. – For at funksjonshemmede skal ha samme mulighet som andre studenter, blir det satt inn et stipend for å kompensere for inntekt som de ikke kan ha. Dette skal kompensere for funksjonshemningen, slik at de kan studere.
For å motta støtten må man søke gjennom Lånekassen med et eget søknadsskjema.Kontaktinformasjon Statens lånekasse. tlf 47 22 70 03 00
Kilde. Barne ungdoms og familiedirektoratet (BUFdir)